Nieuwe data opleidingen

Klik hier voor de opleidingen.

 

 

Een boodschap voor de aarde: de Corona! Transformatie!

Geschreven in augustus 1999:

De corona (eclips-zonsverduistering) augustus 1999

De geboorte van de nieuwe tijd!

Zoals bij iedere geboorte zijn er barensweeën. Het lijkt er op, alsof het licht van de nieuwe tijd wat verduistert, maar niets is minder waar… Het wordt straks ‘Lichter’ dan ooit!

Het vissentijdperk maakt haast om te verdwijnen (vissen bovenaan). Dit laat nog zien dat wij meer vanuit ons gevoel gaan werken. Het vissenkind gaat voor de ouders uit en wijst de weg. Het nieuwetijdskind, evenals ons innerlijk kind, voelt zuiverheid vanuit het hart. Luister hierbij naar wat je gevoel je zegt.

De kleuren van de tekening zijn blauw, indigo en lila. De bovenste chakra’s worden geactiveerd, zodat wij ons opnieuw verbonden voelen met de Kosmos en het waarlijk zelf.(onze Goddelijkheid)

Bovenin rechts staat de slang en de paus (geestelijke leiders). Een verandering: ons zielenheil wordt niet meer gecontroleerd door welke kerkelijke of andere macht dan ook….Wij komen in onze kracht te staan! De religieuze stromingen zoeken naar onderlinge verbindingen. Zij zullen de verborgen zaken ontvouwen.

De pelikaan laat zien dat ons voedsel gaat veranderen. Het onafhankelijke denken ontwikkelt zich….Wij blijken zelf verantwoordelijk voor onze gezondheid en komen vrij van emotionele problemen.

De witte kaketoe staat voor communicatie en de communicatie keert terug naar de ware vorm. De mens op aarde laat zijn stem horen, luistert naar het hart en besluit in vrede te leven. Er ontstaat één ras.

De oude schoenen (rechts onder) worden weggegooid, m.a.w. de manier van het maatschappelijk sturen verandert. Doordat de mens zich voor zijn kern opent, werken oude regeringsvormen niet meer.

Het oog wil zeggen dat helderziendheid zich bij ieder van ons zal manifesteren. Ook degenen die ongevoelig waren, openen zich voor het intuïtieve vermogen.

De planten betekenen groei in bewustzijn voor de natuur op aarde. De liefde voor de eigen persoonlijkheid brengt ons naar de liefde van de Bron en alles wat ons vanuit liefde verbindt.

De sterren en planeten symboliseren de verbindingen met sterren en planeten, onze hogere idealen en de verbinding met de Kosmos. De bewustwording van onze Eenheid.

Wij gaan ervoor!

Veel inzicht in Liefde. 

***Aan de hand van de zonsverduistering in augustus 1999 schreef ik een persoonlijke boodschap bij een van mijn wastekeningen voor het Orakel : Maak de reis in jezelf..  Daarnaast schreef ik ook een algemene boodschap voor de transformatie van de aarde. Deze kon je ook op mijn website lezen in 2001. Copyright bij Pictoright Cora Leder.

 

De betekenis van de Libel

Op de bijenwaskaarten die ik heb gemaakt verschijnen spontaan voorstellingen van bijvoorbeeld dieren, gidsen en overledenen.  De eerste wastekening die ik maakte was: ‘De groene libel’, en de betekenis leg ik je graag uit.

Als er een Libel in je leven verschijnt heb je mogelijk behoefte aan frisse lucht, met betrekking tot iets emotioneels. Het kan ook zijn, dat je te rationeel bent. Als zij je opzoekt, mag je verwachten dat er iets ten goede zal veranderen bij de keuzes die je maakt…de groene libel - orakel kaarten van cora leder

De Libel staat voor het emotionele en tevens voor het verstandelijke.  Zij ontwikkelt zich namelijk in het water (het gevoel) en pas veel later verhuist zij naar het luchtrijk (het denken en het hoger bewustzijn).

Het duurt daarna nog enige tijd, voordat de libel haar ware kleuren krijgt… de reflecterende regenboogkleuren op haar vleugels. Daarom  wordt ze geassocieerd met magie en mystiek.

Misschien mag je eindelijk je ware kleuren begrijpen en deze aan de wereld laten zien.

De Libel herinnert je er namelijk aan, dat jij zelf licht bent en dit op machtige wijze kunt weerkaatsen als je daarvoor kiest. Zij kan je ook helpen door je versluierde zelfbeeld, de illusie, heen te kijken zodat je weer in staat bent je eigen licht en kleuren te zien.

In de doos van het orakel zit een bijzondere blauwe libel, waardoor je aangeraakt mag worden in je keuzes ten goede en het ontdekken van  jouw ware licht.

Volgens de Noord-Amerikaanse indianen is zij een Totem, de boodschapper voor verandering.

In mijn leven was een verandering nodig en dit werd mij duidelijk gemaakt, want de eerste bijenwastekening die ik maakte was: De Groene Libel!

Zij kwam mij vertellen, dat ik mocht kiezen voor mijn spiritualiteit en mijn ware kleuren!

Het ontstaan van het Orakel: Maak de reis in jezelf

Burn-out

Toen ik in 1996 in een verdrietige periode van mijn leven terechtkwam, kon ik niet vermoeden dat deze periode zou leiden tot creativiteit en innerlijke heel-wording.

Twee keer raakte ik in een burn-out, omdat ik niet meer kon voldoen aan het tempo en de eisen die er op mijn werk in de gezondheidszorg aan mij werden gesteld. Ik had geen energie over om nog ergens aan te beginnen. Ook mijn interesse in de wereld om mij heen was weg. Iemand vroeg me in die tijd: ‘Kun je iets verzinnen wat je zou willen doen of is er iets wat je leuk vindt?’ En ik zei meteen: ‘Ik hou zo van kleuren!’

Door een vriendin kwam ik toen in aanraking met het schilderen met bijenwas.

Cora Leder

Wat is schilderen met bijenwas?

Gekleurde bijenwas is een vaste stof (een rechthoekig blokje of een staafje), met natuurlijk pigment gekleurd. Een gedeelte van het blokje of staafje kan aan de onderkant van een warm kunststrijkijzer worden gesmolten en vervolgens opgebracht op een stuk niet-absorberend papier.

Zodoende ontstaat een schilderij, ook wel ‘bijenwaskaart’ genoemd, waarop spontaan voorstellingen kunnen verschijnen (bijvoorbeeld dieren, gidsen of overledenen).

Wat mij aan deze schildervorm en het materiaal meteen zo  fascineerde was, dat er meteen een 3D beeld verscheen, zonder dat ik daar enige moeite voor hoefde te doen.

Mijn bijenwastekeningen

De eerste wastekening die ik maakte was: ‘De groene Libel’, die later als betekenis “maak je keuze” of ”verandering” bleek te hebben!

De libel en haar betekenis vind je hier

Zo volgden er nog een drietal die later : ‘Roze Poorten’, ‘de Spirituele Dolfijn’ en ‘Lichtbollen en Balans’ genoemd zouden worden.

Ik had geen enkele opleiding gevolgd in schilderen, of met bijenwas werken en was over het resultaat van de schilderijen dan ook maar matig tevreden. Ik vertelde de mensen, die mijn tekeningen prachtig vonden, dat het best eenvoudig was en legde uit hoe het in zijn werk ging.

Toen zij, nadat ze geprobeerd hadden om de bijenwaskaarten te maken, wat teleurgesteld naar mij toe kwamen om te vertellen dat het hen niet was gelukt, begon ik langzaam te geloven, dat ik misschien wel iets bijzonders maakte…

Tot mijn verbazing bood iemand mij in 1999 voor een van de tekeningen, “De Corona” fl 900… Ik voelde, dat het niet de bedoeling was om ze te verkopen en ging daar dus ook niet op in.

Herkenning

Op een dag kwam er een vrouw bij mijn tafel op een van de beurzen. Toen ze mijn nieuwe wastekening ‘de Spelonk’ zag, zei ze direct: ‘Die wil ik kopen!’

Ik zei dat hij niet te koop was, maar ze bleef volhouden. Toen ik vroeg of ze wist wat deze tekening betekende, zei ze: ‘Nee, maar ik móet hem hebben!’ Ik begon te vertellen waar de tekening over ging en wat er precies mee bedoeld werd en ze riep: ‘Dit is precies zoals mijn leven er nu uit ziet!’ Toen barstte ze in tranen uit.

De beschrijvingen

Een collega op een van de Paranormale beurzen, vertelde mij, dat ik mogelijk boodschappen bij mijn bijenwaskaarten zou kunnen schrijven. Ze zei ook dat ik daar veel succes mee zou krijgen. Dat leek me een hele klus, want ik hield niet zo van schrijven.

Enige tijd later besloot ik het toch eens te proberen.Zo gebeurde het, dat ik mijn eigen bijenwaskaarten ging lezen, ging duiden, zoals ik dat bij mensen op de beurs deed. Op die manier ontstonden de beschrijvingen. Ik zocht er meteen getallen en namen bij en zo groeide er een vorm, het orakel.

Het Orakel en emoties

Met het orakel kan je de emoties ontdekken, die je bezighouden. Dit zijn gevoelsbelevingen, die acties of reacties opwekken en  deze zijn medebepalend voor de sturing in ons leven. Het zijn veroorzakers van innerlijke levensprocessen, waardoor wij gedurende kortere of langere perioden in ons leven een bepaalde richting uitgaan.

Emoties leren je bewust te worden  over jezelf en je plaats in de wereld. Of je er nu blij mee bent of niet, een emotie verdwijnt altijd weer op een dag of maakt plaats voor een andere..

Het Orakel kan je de weg wijzen en zelfliefde laten zien, waardoor jij de juiste keuzes kunt maken.
Verder draagt het bij tot zelfinzicht en spirituele groei.
Wil je je emotie ‘van dit moment’ ontdekken?
Trek dan hier een kaartje uit het orakel.